Latvijas medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība ir bezpeļņas, brīvprātīga, sabiedriskā profesionālā organizācija, kas apvieno Latvijas Republikā medicīnas inženierzinātnes, medicīnas fizikas un radniecīgas inženierzinātņu un fizikas nozarēs strādājošos speciālistus, kā arī medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomā ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas.

Par LMIFB īsteno biedru var kļūst jebkurš medicīnas inženierzinātnes, medicīnas fizikas vai radniecīgas nozares speciālists. Par LMIFB asociēto biedru var kļūst jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kura atbalsta LMIFB mērķus un pilda LMIFB statūtus.

 • Lasīt vairāk...
 • LMIFB_logo

  Biedrības mērķi

  -sekmēt medicīnas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un veselības profilaksi, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem zinātnē;

  -veicināt biedrības biedru un citu medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšanu;

  -sekmēt Latvijas biznesa attīstību medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomā;

  -popularizēt medicīnas inženierzinātni un medicīnas fiziku skolu audzēkņu vidū;

  -sadarboties ar Eiropas un citām starptautiskajām medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrībām, organizācijām un asociācijām;

  -popularizēt medicīnas inženierzinātnes un fizikas sasniegumus iedzīvotāju vidū.

  Darbības virzieni

  -nozares attīstības taktikas un stratēģijas izstrādāšana;

  -rekomendāciju izstrādāšana likumdošanai;

  -medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas nozaru speciālistu sertifikācijas kārtības noteikšana, ievērojot pastāvošo likumdošanu, kā arī speciālistu sertifikācija un resertifikācija;

  - studentu un nozares speciālistu iesaistīšana izglītības un profesionālās pieredzes apmaiņas programmās;

  -medicīnas inženierzinātnes un fizikas virziena izglītības principu izstrādāšana speciālistu sagatavošanai un programmu akreditācija;

  -Biedrības pārstāvēšana semināros, konferencēs, izstādēs, kā arī šādu pasākumu organizēšana;